Varwijk Management Consulting geeft sinds 1996 advies en trainingen op maat aan profit en non-profit organisaties

Naam
Drs. Wilfried Varwijk

Wilfried Varwijk studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg met als kopstudie Algemene Gezondheidszorg aan de Rijks Universiteit Utrecht. Na zijn studie (1988) begon hij als management consultant bij Andersen Consulting (het huidige Accenture). Daarna (1991) werd hij Universitair Docent aan de huidige Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doceerde daar tot 2011 onder andere strategisch management en strategische verandering. Sinds 1996 heeft hij zijn eigen adviesbureau Varwijk Management Consulting (VMC). Hij adviseert middelgrote en grote organisaties bij het realiseren van strategieën en geeft trainingen. Sinds 2005 is hij daarnaast associé van SMART Group BV. Hij houdt zich bezig met mobiliteit en employability onder andere door mensen te begeleiden met het starten van een eigen onderneming vanuit een outplacementtraject. Sinds 1 augustus 2015 is Wilfried als hoofddocent parttime in dienst bij de HAN Masterprogramma’s.

Publicaties
Enkele publicaties zijn:

Varwijk, W.G.J.M., (2013), Samenredzaamheid, de zelfstandige professional in een coöperatie, in: Idee, Samenredzaamheid: nieuwe vormen van solidariteit, Mr. Hans van Mierlo Stichting, jaargang 34, nummer 2, april 2013, pag. 45-49.

Willemsen, O., Varwijk, W., La Roi, H. en Willink, A., (2012), Synergetisch georganiseerde samenwerking leidt wel tot succesvolle waarde creatie van duurzaamheid, een conceptueel raamwerk en praktijkcase, workingpaper nr. 23, in de serie ‘Duurzaam Organiseren => Doen!’, Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer, juni 2012.

Varwijk, W.G.J.M., (2010), Intervisie als instrument voor implementatie van missie, in Tjemkes, B., Hout, van den, T. en Schrijver, (red.), Strategie in verhouding, netwerken, stakeholders, samenwerken, Lemma, Den Haag.

Varwijk, W.G.J.M., (2007), Internationaal denken én doen, ‘Think global, act local’ maar hoe?, in Management en Consultant, nummer 3, pag. 10-16, 2007, Mediawerf.

Varwijk, W.G.J.M., (2004), Professionalisering van organisaties, missie en visie in de praktijk, in Varwijk, W.G.J.M en Zijl, R.M.H.J., van, (red.), Strategie Moet je samen Doen, Visies op strategisch management uit theorie en praktijk, Ubbergen, Tandem Felix BV.

Quist, R. en Varwijk. W.G.J.M., (2001), Kleine transporteurs moeten zich specialiseren anders redden ze het niet, interview in: Nieuwsblad Transport, 14e jaargang nr. 51, vrijdag 6 april 2001, special over schaalvergroting/globalisering in NT dossier pag. 15, Nieuwsblad Transport, Rotterdam.

Pol, M. van der en Varwijk, W.G.J.M., (1998), Feasibility of mobile provision of health services: a study of child monitoring centres in the Netherlands, in: International Journal of Health Planning and Management, nummer 13, pag. 244-254, John Wiley and Sons, Ltd.