Training en advies op het gebied van missie, visie en strategie

mis·sie de; v -s, -siën 1 zending, opdracht: de ~ van ons bedrijf is … de hoofddoelstelling 2 de ‘raison d’être’ van een organisatie
de missie bepaalt het werkgebied en de positie die de onderneming daarin wil innemen

vi·sie de; v -s 1 kijk, mening: hij heeft een interessante ~ op dat probleem 2 de ‘strategic intent’
de gewenste doelen van een organisatie in de nabije toekomst

stra·te·gie de; v -gieën 1 bekwaamheid om met behulp vd ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken 2 plan van handelen